Συγκριτικός Πίνακας Μοντέλων Χρήσης

flexibility_customization_256

Το λογισμικό μας έχει χτιστεί με την προϋπόθεση να καλύπτει κλιμακωτά διαφορετικές ανάγκες. Το λογισμικό μας, μπορεί εξίσου εύκολα να εξυπηρετήσει την μεταπώληση SMS σε μικρές επιχειρήσεις που στέλνουν μερικές εκατοντάδες SMS ανά μήνα, αλλά και να υποστηρίξει χονδρική πώληση SMS με εκατομμύρια SMS να εξυπηρετούνται κάθε μήνα (π.χ. πάροχοι, MVNOs, Μαζικά SMS / πάροχοι υπηρεσιών VOIP , κ.λπ.).

Είναι στο χέρι σας να επιλέξετε το σωστό μοντέλο αδειοδότησης ανάλογα με τις ανάγκες σας:

 

 
Reseller
Enterprise
Χαρακτηριστικά   SaaS License
Μαζικά SMS
 
 
 
Διαδραστικά SMS
 
 
 
Mobile Coupons
 
 
 
Διαδικτυακές Φόρμες Συμμετοχής
 
 
 
QR Codes
 
 
 
Φόρμες Συμμετοχής μέσω NFC
 
 
 
HTTP API
 
 
 
SMPP API
 
 
 
  Δοκιμή! Τώρα!  
 

Στον πίνακα παρακάτω μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορετικές άδειες χρήσης που προσφέρει η πλατφόρμα μας, ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε:

 
Reseller
Enterprise
Επιλογές   SaaS License
Hosting
 
 
 
Ιδιωτική Ετικέτα
 
 
 
Φιλοξενία Short Code
 
 
 
Πάροχος Short Code
CYTECH
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
Πάροχος Long Code
SMSP Inbox ή Cytech
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
Πάροχος Μαζικών SMS
SMSP Inbox ή Cytech
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
Τεχνική Υποστήριξη
ΒΑΣΙΚΗ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
Αριθμός Λογαριασμών
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ 
Διασύνδεση με Gateways
 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ


(3)

ΠΕΡΙΕΧΕΙ


(3)
Επιλογή Επιχειρησιακής Χρέωσης
 
 
 
Επιλογή Προσαρμοσμένης Χρέωσης
 
 
 
Τιμές
Δέσμευση Ελάχιστης Κίνησης Σταθερά Μηνιαία Τέλη Εφάπαξ Τέλη
  Δοκιμή! Τώρα!