Υπηρεσία SMS Redirect

Redirect Value-Added Service

Η Υπηρεσία SMS Redirect σας επιτρέπει να εξάγετε μηνύματα SMS από την πλατφόρμα και να τα κατευθύνετε στη δική σας εφαρμογή ή υπηρεσία για περαιτέρω επεξεργασία. Αφού έχει επεξεργαστεί το κάθε μήνυμα, μπορείτε από την εφαρμογή σας να στείλετε ένα απαντητικό μήνυμα στην πλατφόρμα, η οποία με τη σειρά της θα το προωθήσει στον τελικό χρήστη.

Η υπηρεσία SMS Redirect, αποτελεί ένα ενδιάμεσο κανάλι της πλατφόρμας με μία εξωτερική υπηρεσία / εφαρμογή η οποία στέλνει SMS μηνύματα στο τελικό χρήστη. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να προωθείτα μηνύματα που δέχεται σε μια εξωτερική υπηρεσία. Στην ουσία, δέχεται το μήνυμα, το επεξεργάζεται, το κατατάσσει στην αντίστοιχη υπηρεσία, στέλνει το απαντητικό SMS (αν υπάρχει ενεργοποιημένη η επιλογή απαντητικού SMS) και τελικά προωθεί το μήνυμα στην κατάλληλη υπηρεσία – εφαρμογή.

Σενάρια Χρήσης

Οι υπηρεσίες SMS Redirect χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν σε εφαρμογές τρίτων την επεξεργασία μηνυμάτων SMS. Οι υπηρεσίες επιτρέπουν στον καθένα να προσθέσει λειτουργικότητα μέσω SMS στην υπηρεσία του, με μία απλή σύνδεση στην Πλατφόρμα SMSP, και χωρίς να επωμιστεί επιπλέον κόστος για να αναπτύξει μια δική του εφαρμογή για την διαχείριση και την δρομολόγηση των SMS.

Screenshots

Newsletter

Εισάγετε το e-mail σας:

Delivered by FeedBurner

Επισης απο την Cytech

Bluevibe Logo

Επικοινωνια

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ν. Πλαστήρα 100,
Ηράκλειο Κρήτης, 70013, Ελλάδα
T: +302810 314127, F: +302810 391941

eMail us